Kundenavn A/S

*kundelogo*

Markedsføring - tiltrækning af virksomhedskunder

Et restauratørpar, som driver to restauranter nord for København – begge med unik beliggenhed og med højt gastronomisk niveau. April 2017.

Har rigtig godt fat i selskabs-segmentet (især brylluper) og a la carte kører også fint. Bryllupper er en meget sæsonbetonet forretning, så der er et ønske om at tiltrække kunder i dagtimerne og på hverdage – fx virksomheder, der skal afholde seminarer, events, bestyrelsesmøder o.lign.

Partner

Projektet

Udarbejdede et event målrettet mødeplanlæggere, som var attraktivt nok til at de kunne forsvare at bruge tid på at deltage. Udarbejdede ligeledes oplæg til content til hjemmeside målrettet mødeplanlæggere. Forestod al kreativ eksekvering (invitation, målgruppeudvælgelse, valg af fotos, indhold til hjemmeside, sociale medier mv.).

Resultatet

Vellykket afvikling af event for relevante deltagere, dvs. potentielle nye virksomhedskunder.